Palvelut

Tutkimus | Konsultointi | Analyysi

TUTKIMUS

Yrityksemme missio on auttaa asiakkaitamme menestymään markkinatutkimuksen avulla. Laadukas kvantitatiivinen tutkimus ei kuitenkaan toteudu itsestään. Se vaatii kokemusta ja tilastollista näkemystä. Onnistunut markkinatutkimus hyödyttää liiketoimintaa.

Toteutamme kvantitatiiviset tutkimukset eri perusjoukkoihin halutun suuruisella otoksella innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti. Autamme asiakkaitamme laajentamaan näkemystä tutkittavasta ilmiöstä monipuolisen tilastollisen analyysin avulla.

Oma kuluttaja- ja yrityspaneelimme varmistaa tiedonkeruun onnistumisen ja minimoi vastauskadon vaikutuksen ja harhariskin. Hallinnoimme paneeliamme ICC/ESOMAR-käytännesääntöjen mukaan. Raportoimme havaintomme halutuin tavoin. Raportteihimme sisältyy aina selkeä tilastollinen osuus.

Erikoisalaamme on postaalinen tutkimus. Olemme toteuttaneet useita tutkimusprojekteja asiakkaamme Postin kanssa.

KONSULTOINTI

Kvantitatiivinen tutkimus on monesti vaikeasti ymmärrettävää ja voi olla epävarmaa, miten tuloksia pitäisi tulkita tai miten niihin pitäisi reagoida – toisin sanoen, kuinka käyttökelpoisia tulokset liiketoiminnassa oikeastaan ovat.

Konsulttipalveluissa tutustumme asiakkaidemme kvantitatiivisiin tutkimusongelmiin, havainnollistamme tutkimuksen tilastolliset käsitteet, laadimme ongelmien pohjalta laadukkaat tilastolliset asetelmat, ja toteutamme tutkimuksen tai neuvomme jatkotoimenpiteiden suhteen.

ANALYYSI

Analysoimme asiakkaidemme tutkimussuunnitelman ja -datan. Tarkastelun kohteeksi voidaan sopia koko otanta-asetelma estimaattoreineen tai vain jokin tietty osa-alue (otoskoko, estimaattorit jne).

Asiakas asettaa analyysin tavoitteet. Tavoitteena voi esimerkiksi olla varmuus siitä, että tutkimus on tehty tilastotieteellisesti oikein. Havaintomme raportoimme yhteisesti sovitulla tavalla.